Hålvärdar

Ett tack till alla våra hålvärdar som hjälper till att hålla ordning på bana

Hål 1

Hål 2 Weine Hägg

Hål 3 Kenth Kling, Inger Lundqvist

Hål 4 Hans Malcolm

Hål 5 Maine & Torbjörn Mattsson, Gerd & Göran Ekström

Hål 6 Gerhard Fagerberg

Hål 7 Erik Sandros, Leif Johansson

Hål 8

Hål 9 Lars Ekberg, Börje Gustavsson

Hål 10 Ingmarie & Åke Svanström

Hål 11 Karin & Per Karlsson

Hål 12 Marie Gran-Bengtsson, Ulf Bengtsson

Hål 13 Johan Högström, Anders Lydahl

Hål 14 Berit Björk, Margareta Stenör

Hål 15 Inger Lindqvist-Frendberg, Per Olof Frendberg

Hål 16 Viviann Berg, Eva Karlsson

Hål 17 Per-Olof Olsson, Kaj All

Hål 18

Värd för klubbhusområdet Leif Karlsson, Bo Larsson

Värd för byggnader saknas

Värd för övningsområdet (rangen) Tommy Severinsson