Elit & Ungdomskommittén

Elit & Ungdomskommittén ansvarar för klubbens elit & ungdomsverksamhet, bl.a. tränings-, läger- och tävlingsverksamhet. Kommitténs budget sätts av klubbens styrelse, baserad på kommitténs behov, och beslutas på klubbens årsmöte. Förutom kommitténs subvention av juniorernas tränings- och lägerkostnader, kommer en begränsad ersättning kunna sökas individuellt för kostnader i samband med tävlingar.

Ungdomskommittén består av:

Linda Severinson

Linda Severinson

Rikard Johansson

Rikard Johansson

Anders Freiholtz

Anders Freiholtz

Joakim Bäckström

Joakim Bäckström

PRO/Adjungerad