Medlemskategorier

Senior fullvärdig  

Som fullvärdig seniormedlem spelar du obegränsat. Du har rabatt på klubbar där vi har greenfee samarbete.

Vardagsmedlem

Spelar du huvudsakligen på dagtid under veckan och lägger mindre tid på övningsområdet kan detta alternativ vara något för dig. Innan klockan 16.00 på vardagar spelar du fritt men du kan inte utnyttja våra greenfee samarbeten.

Nybörjarmedlem

Här får du teori och praktisk utbildning!

Du får fritt spel på banan i form av fadderrundor, men du kan inte spela till rabatterat pris på andra banor. Gruppträning ingår.

Intromedlem

Efter att du varit nybörjarmedlem, haft ett uppehåll i din golfkarriär eller varit medlem i annan klubb kan du under ett år prova på golf i Koberg GK. Du har rätt att spela hur mycket du vill men du kan inte utnyttja våra greenfee samarbeten. Intromedlem kan du bara vara en gång och du får inte ha varit fullvärdig medlem i klubben de senaste tre åren.

Student

Passar för dig som är äldre än junior och är heltidsstuderande. Du spelar fritt och samarbetsavtalen som ger rabatt på andra klubbar gäller.

Junior

Som junior tränar och spelar du fritt. Ingår du i en träningsgrupp tillkommer en särskild träningsavgift.
Genom ett samverkansavtal har du som junior full spelrätt även vid Hörlycke GK.

Familjemedlem

Max två seniorer och en eller flera juniorer kan välja familjemedlemskap. Som familjemedlem har ni samma rättigheter som senior respektive junior, d.v.s. full tillgång till träningsområdet, banan och våra greenfee samarbeten.

Småbarnsföräldrar

Detta innebär att ni betalar ett fullvärdigt seniormedlemskap + 1000kr. Då kan ni som föräldrar spela var för sig. Om ni båda vill spela samtidigt betalar den ena full greenfee. Detta medlemskap är inte ett fullvärdigt medlemskap och ni kan inte utnyttja våra greenfeesamarbeten. Definition av småbarnsförälder är att paret bor på samma adress och har ansvar för barn upp till 7 år.

Plus-medlem

Plusmedlem kan du vara om du är fullvärdig medlem i annan 18-hålsklubb där årsavgiften är minst 4000 kronor. Som plus-medlem har du fritt spel på banan men du kan inte utnyttja våra greenfee samarbeten.

Greenfeemedlem 1

Du betalar halv greenfeeavgift men kan inte heller utnyttja våra greenfee samarbeten.

Greenfeemedlem 2

Du betalar ordinarie greenfeeavgift men kan köpa rabatterat personligt häfte för innevarande säsong. Fem biljetter kostar 1750 kronor och tio 3000 kronor. En grenfeebiljett ingår i medlemskapet (greenfeemedlem 2).
Du kan inte utnyttja våra greenfee samarbeten.