Banskötsel

Förändringar och tillfälliga avvikelser samt övriga arbeten på banan visas som kalenderhändelser eller nyheter och är normalt synliga direkt på startsidan.

Greener

 • Klipps och/eller vältas varje dag, klipphöjd ca 3 mm på sommaren.
 • Vertikalskärning och dressning som bla bidrar till förbättrad syretillförsel, nedbrytning av thatch och snabbare/jämnare bollrull, utförs ungefär varannan vecka, beroende av väderlek och tävlingar. Detta arbete sker vanligen på måndagar och tisdagar och kräver uppehållsväder. Under tiden arbete pågår på en green sker spel mot provisorisk green.
 • Olika luftningssystem används regelbundet för att förbättra syretillförseln, motverka kompaktering och stimulera nedbrytningen av thatch. När djupluftning sker som är tidskrävande så används provisoriska greener för spel där arbete pågår.
 • Gödsling görs i små doser ungefär varannan vecka för att får ett starkt gräs och en jämn tillväxt och kvalité under hela säsongen.
 • Hålbyte görs 6-7 ggr/vecka.

Tee/Foregreen

 • Klippning 3 ggr/vecka.
 • Utslagsplatser flyttas regelbundet för att minska slitaget på gräset.
 • Gödsling görs efter behov.

Fairway

 • Klippning 3 ggr/vecka.
 • Gödsling 2 ggr/säsong
 • Luftning och dressning utförs på hösten.

Ruff

 • Från och med 2023 kommer vi ha 3st robotar som klipper ruffen kontinuerligt.

Bunkrar

 • Krattas regelbundet.
 • Tänk på att när man använt en bunkerkratta så ska hela krattan inklusive skaft ligga i bunkern, detta underlättar klippning av ytan runt bunkrarna eftersom krattan annars måste flyttas om den ligger på gräset.

Generellt

 • Måndag, onsdag och fredag kör vi klipptåg för att på ett effektivt och säkert sätt utföra arbetet på banan. Detta innebär att det under högsäsong är spelförbud  från hål 1 kl 06:00-07:30, under denna tid hänvisar vi till start på hål 10, klipptågstiderna syns i kalendern.
 • Vid särskilda arbeten på och intill greener används provisoriska greener ibland för att snabba på arbetet och höja banpersonalens säkerhet.
 • Vi hoppas på förståelse för den olägenhet arbeten på banan ibland kan medföra.
 • Arbeten på banan syns i kalendern och i vissa fall även på infotavlan.