Spelformer

Matchspel

Matchspel är en spelform där en spelare eller lag (sida) spelar mot en annan. Med sida avses en eller två spelare. I match tävlar sidorna om vunna hål. När en sida har vunnit fler hål än vad som återstår att spela, så är matchen slut. Det kallas dormy när en sida leder med lika många hål som det är kvar att spela. Matchspel förekommer som singel, foursome och fyrboll. Kan spelas med eller utan handicap.

Slagspel

Slagspel är en speltyp där spelarens eller lagets (sidans) totala antal slag under golfrundan räknas antingen som slag eller poäng. Till skillnad från matchspel så tävlar man inte direkt mot den andra sidan utan mot samtliga tävlingsdeltagare. Slagspel förekommer bland annat som slagtävling, poängbogey och slaggolf. Spelas med eller utan handicap (scratchtävling).

Slagtävling

Slagtävling är en form av slagspel där bollen spelas tills den är i hål – bollen måste hålas ut. Spelas med eller utan handicap. Silfverschiöldspokalen är en typisk slag-/scratchtävling.

Slaggolf

Slaggolf liknar slagtävling med den skillnaden att man i slaggolf inte kan noteras för mer än 5 slag över par trots att hålet inte spelas färdigt.

Poängbogey (engelska Stableford)

Poängbogey är ett spelsätt som går ut på att man får poäng för sina prestationer. Det går att spela med eller utan handicap.

Spelar man utan handicap, så kallat brutto, ges poäng på följande sätt:

ResultatPoäng
Två över par eller sämre0
Ett över par (bogey)1
Par2
Ett under par (birdie)3
Två under par (eagle)4
och så vidare

När man spelar med handicap får man först dra av slag motsvarande sitt spelhandicap på hålet, tabellen gäller då nettoresultatet på hålet.

Poängbogey har också fördelen att det går snabbare eftersom man kan plocka upp bollen då man inte längre kan få poäng.

Poängbogeyräkning används alltid vid handicapjustering.

Lagspel

Fyrboll

Fyrboll är en spelform där två spelare bildar lag och spelar mot ett annat lag med två spelare. Alla spelar med varsin boll. Fyrboll förekommer i både matchspel och slagspel.

Några olika former:

  • (Fyrboll) bästboll. Den bästa av lagets två bollar som har spelats på hålet räknas efter eventuellt avdraget spelhandicap.
  • Fyrboll bäst och sämst – Kallas även bästboll/sämstboll och används endast vid matchspel. Den bästa bollen räknas och ger 1 poäng till laget och den bästa av de två sämsta bollarna ger 1 poäng.
  • Fyrboll sammanlagt – De båda lagen lägger ihop sina slag och det lag som har den lägsta nettoscoren vinner hålet.

Foursome

Foursome är en spelform som innebär att två spelare bildar ett lag. Man spelar med en boll i laget. Spelarna slår ut från varannan tee. När en spelare slagit ut slår man bollen varannan gång tills bollen är i hål.

Eventuella pliktslag påverkar inte slagordningen. Om exempelvis spelare A slår bollen out of bounds pliktar spelarparet ett pliktslag och spelare B ska slå nästa slag.

Kan spelas både som slagtävling, slaggolf och poängbogey.

Irish greensome

Irish greensome spelas på samma sätt som greensome, med den skillnaden att på par fyror och par femmor slår spelarna ytterligare ett slag på den andre spelarens boll innan man väljer lagets boll.

Greensome

Greensome liknar foursome med den skillnaden att båda spelarna slår ut från tee. Spelarna väljer därefter den bästa bollen. Den spelare som inte slog ut den valda bollen slår nästa slag, därefter slår spelarna vartannat slag på bollen tills bollen är i hål.

Scramble

Scramble är en spelform som kan spelas med 2, 3, eller 4 spelare i varje lag.
Spelas så här:
Alla i laget slår ut. Därefter väljer laget den bästa bollen och  platsen markeras förslagsvis med en peg. Alla i laget slår därefter sitt nästa slag en efter genom att placera sin boll inom ett scorekorts längd från den valda bollens plats. Detta upprepas för varje slag tills bollen är i hål.

I många tävlingar måste välja ett minsta antal utslag från varje lagmedlem.

Scramble spelas vanligtvis som slagtävling. Lagets handicap är normalt 10% av summan av spelarnas spelhandicap.