Sten och Anläggning i Fyrstad

Sten & Anläggning i Fyrstad är ett sten- och anläggningsföretag med stensättning, murar, skiffer, fasadbeklädnad och plattläggning som specialitet. Det unika i vårt arbete är att kunna hugga och klyva sten och skiffer till rätt utseende och passform.

Vi utför alla sorters stensättning och markarbeten, såsom läggning av gatsten och granitkantsten, byggnation av murar i alla former samt fasadbeklädnad, skifferläggning och plattläggning. Vårt mål är att både kunden och vi själva ska vara helnöjda – varje avslutat projekt ska vara det bästa vi gjort.

Vi säljer också granit, skiffer, natursten, betongplattor och tillbehör för markanläggning. I vissa fall kan vi förmedla direktkontakt med leverantörerna.

Våra målgrupper är till lika stora delar stora entreprenörer och privatpersoner. Vi utför många jobb åt Svevia, NCC, PEAB och Markbygg i Bohuslän AB. Efter besök och mätning lämnar vi gärna offerter på både små och stora jobb.

Vi finns i Trollhättan men är verksamma i hela västra Sverige och i vissa fall hela landet. Samtliga på företaget är ute på fältet och arbetar så kontakt sker via telefon och därefter besök för mätning och prisuppgifter.