Miljöpolicy

Vi skall
  • Arbeta i harmoni med naturen, på ett sätt som bevarar naturresurserna
  • Jobba med ständig förbättring för miljön inom klubbens och verksamhetens alla områden
  • Följa miljölagstiftningen på både lokal och nationell nivå
  • Fortgående utbilda och informera i miljöfrågor
  • Källsortera och återvinna vårt avfall
  • Synliggöra vårt miljöarbete så att både medlemmar och gäster ser att vi hela tiden arbetar för en bättre miljö
  • Miljöarbetet på Koberg GK skall beröra varje del av klubbens verksamhet samt involvera alla medlemmar och personal.