Arbetsuppgifter hålvärdar

Generell information

Ni hålvärdar är betydelsefulla som föredömen för Koberg GK. Nedan visas några exempel på uppgifter som kan ingå i uppdraget. Tanken är att ditt uppdrag till största delen skall kunna utföras löpande under den egna golfrundan.

En del hål kräver en större arbetsinsats så antalet hålvärdar får gärna utökas på dessa. Rapportera gärna problem och nödvändiga åtgärder till bankommitté/klubbchef/kansli om de inte kan åtgärdas direkt.

På och runt tee

Plocka skräp och pinnar
Laga uppslagen torv
Räta upp skyltar som står snett

Fairway

Plocka bort pinnar, sten m.m.
Laga uppslagen torv

Bunkrar

Kratta
Lägga krattor rätt
Rensa ogräs

Greener

Laga nedslagsmärken

Städdagar

Hjälpa till under städdagarna, vilket ofta innebär krattning av löv och kvistar. Du får gärna själv välja ut personer som hjälper dig med hålet.
Kan du inte delta meddela gärna bankommittén.

Vill du också vara hålvärd eller hjälpa till på annat sätt med banan, kontakta bankommittén!

Bankommittén