Golfbil priser

Hyra av golfbil ( 18 hål)

Pris:
Gäst utan läkarintyg450kr
Gäst med läkarintyg250kr
Medlem utan läkarintyg450kr
Medlem med läkarintyg120kr
Medlem med läkarintyg 15-kort*1500kr

*Därefter 100kr/runda