Klubbhuset stängt

Nu är klubbhuset stängt vilket innebär att tillgång till duschar m.m. saknas.