Integritetspolicy (gdpr)

Koberg gk är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas för klubben / företagets anställda.

Alla personuppgifter som behandlas har ett faktiskt ändamål och i de allra flesta fall även ett lagkrav. Samtliga personuppgifter används endast för de ändamål som de är insamlade för.

När ändamålet med personuppgifter och arkiveringstider enligt lagkrav inte längre finns kvar, raderas personuppgiften från klubben/företagets olika register.

Anställdas personuppgifter som klubben/företaget behandlar finns beskrivet i den ”blankett till anställda”, respektive anställd lämnat sitt samtycke till.

Koberg gk har också personuppgiftbiträden som indirekt behandlar personuppgifter. Dessa biträden behandlar personuppgifterna på samma sätt som företaget själva enligt upprättade personbiträdesavtal.

Varje medlem eller anställd i en klubb / företag har rätt att begära ut vilka personuppgifter klubben / företaget behandlar. Om du vill ha information om vilka uppgifter klubben / företaget behandlar om dig, så kan du skriftligen begära detta i en av dig undertecknad ansökan. Uppge datum, medlem eller anställningsnummer, namn, adress och skicka/lämna ansökan till klubben / företagets kansli eller adm avdelning. Hit vänder du dig även om någon personuppgift skulle vara felaktig.

För vidare information se följande länk till sgf: integritetspolicy (gdpr)

Daterad: 2018-08-27

Antagen vid styrelsemöte 2018-09-24